Valitse paikkakunta

03.09.2017
Vöyri-Maksamaa | Hos Tore och Sonja Weijola
Tore Weijola berättar om sina erfarenheter av solpaneler och en luftvärmepump som solpanelerna driver. Anmäl dig på www.naturochmiljo.fi/solsvar eller per e-post solsvar@naturochmiljo.fi